Toki Kahurangi Putiputi

  • Toki Kahurangi Putiputi

Toki Kahurangi Putiputi

Toki (Adze) 

Represents - strength, authority & determination

Kahurangi  Putiputi variety of authentic New Zealand Pounamu 

Carver Jason Nathan 

7.5cm long/2cm wide