Toki Kahurangi

  • Toki Kahurangi

Toki Kahurangi

Toki (Adze) 

Represents - strength, authority & determination

Kahurangi  variety of authentic New Zealand Pounamu 

Carver Jason Nathan 

8.7cm long 4cm wide