Toki

  • Toki

Toki

Toki 

Kahurangi variety of authentic New Zealand Pounamu

Represents -  Strength, Authority, Determination 

7cmlong, 2.4cm wide